Weer in Balans

Rots en Water, een training die werkt!

Voor wie is de Rots & Water training?

De training is bedoeld voor iedereen waarbij de Rots- en Waterkwaliteiten niet in balans zijn. 

 Voor kinderen die te veel Water zijn:

  • te veel rekening houden met anderen 
  • te weinig met zichzelf en snel over zich heen laten lopen
  • niet voor zichzelf op kunnen komen, niet "stevig in hun schoenen staan"
  • faalangstig zijn: bijvoorbeeld bij een spreekbeurt geven of toetsen maken
  • te flexibel, geen eigen mening durven geven en met iedereen meegaan 

    

 Voor kinderen die te veel Rots zijn:

  • te veel opkomen voor zichzelf 
  • te weinig rekening houden met een ander
  • moeite hebben met zichzelf te beheersen 
  • het lastig vinden om met hun emoties om te gaan
  • te snel boos worden en hier niet zelf uitkomen


Weer in Balans leert je om je Rots- en Waterkwaliteiten weer in balans te laten komen. 

De training wordt gegeven in kleine groepjes van minimaal 6 en maximaal 8 kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie. Al vanaf 4 jaar is het mogelijk om de training te volgen. Wel zijn de tijden en groepsgrootte hierop aangepast. Ook voor kinderen die al op het voortgezet onderwijs zitten is de training geschikt. Zelfs volwassenen zouden de training kunnen volgen.