Weer in Balans

Rots en Water, een training die werkt!

Tarieven:

Individuele training:

De individuele training wordt helemaal aangepast aan de specifieke behoefte van uw kind en het aantal lessen wat is nodig is wordt afgestemd met de ouders. De individuele training duurt een 1/2 uur per keer en kost € 36,30 per les.  

Scholen:

Voor scholen wordt altijd een offerte op maat aangeboden.

Groepstraining:

Er wordt gestart met de training van een groep als er minimaal 6 en maximaal 8 kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie zijn. Voor de eerste leeftijdscategorie is het minimum aantal kinderen 3 en maximaal 5 kinderen. 

De categorieën zijn: 

4 t/m 6 jaar (groep 1/2/3)

7 t/m 9 jaar (groep 4/5/6)

10 t/m 12 jaar (groep 7/8 en eerste klas VO)

Voor de Rots en Water groepstraining voor kinderen van groep 4 t/m de eerste klas van het VO hanteer ik voor de totale training van 9 bijeenkomsten van een uur het tarief van € 145,- per kind. De kinderen krijgen elke week in hun eigen werkmapje nieuwe bladen met ook thuisopdrachten zodat u als ouders ook op de hoogte bent van wat er gedaan is. Tevens krijgt u ook via de mail een kort verslagje van de afgelopen les. Na afloop van de laatste training krijgen de kinderen een Rots en Water diploma mee naar huis. Ook bestaat er de mogelijkheid om een intakegesprek met mij te hebben voordat uw kind start met de training. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Voor de Rots en Water groepstraining voor kinderen van groep 1 t/m 3 hanteer ik voor de totale training van 6 bijeenkomsten van een halfuur het tarief van € 95,- per kind. De kinderen krijgen elke week in hun eigen werkmapje nieuwe bladen met ook thuisopdrachten zodat u als ouders ook op de hoogte bent van wat er gedaan is. Tevens krijgt u ook via de mail een kort verslagje van de afgelopen les. Na afloop van de laatste training krijgen de kinderen een Rots en Water diploma mee naar huis. 

Gratis Rots en Water training

Kinderen die op basisschool de Vloedlijn zitten krijgen vanuit school de training aangeboden en dit wordt onder schooltijd gegeven. Het is niet mogelijk voor kinderen van de Vloedlijn om gratis deel te nemen aan een training buiten de schooltijden. 

  Klik hier om naar de website van Meerwerfbasisschool De Vloedlijn te gaan.

Vergoedingen:

  • Er zijn een aantal Zorgverzekeraars die de Rots en Water training geheel of gedeeltelijk vergoeden (soms wel 75% tot € 320). De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket u heeft afgesloten. Het is dus zinvol om vooraf bij je Zorgverzekeraar te checken hoe het zit met de vergoedingsmogelijkheden.  De Rots en Watertraining valt onder "Overige psychologische zorg" (tweedelijns zorg)
  • Vanuit het PGB zijn er bij een aantal zorgkantoren mogelijkheden om vanuit dit budget de Rots en Watertraining te bekostigen. Ook hierbij is het dus zinvol om vooraf te checken bij het Zorgkantoor hoe het zit met de vergoedingen voor de Rots en Watertraining.