Weer in Balans

Rots en Water, een training die werkt!

Wat is Rots & Water?

Rots en water is een weerbaarheidstraining waarbij de ontwikkeling van sociale competentie centraal staat.

In de training worden fysieke, emotionele en mentale weerbaarheid en beheersing getraind. Rots en Water is ontwikkeld door Freerk Ykema uit Schagen en wordt inmiddels al in meer dan 30 landen met succes gegeven.  De ontwikkeling van Rots en Water wordt door het Trimbosinstituut wetenschappelijk gevolgd en het RIVM plaatst het programma in de Gezonde School. Ook voldoet Rots en Water ruimschoots aan het predicaat excellent anti-pestprogramma. Rots en water traint meer dan alleen de weerbaarheid: assertiviteit, zelfreflectie, zelfvertrouwen, rustig blijven, communicatie, flexibiliteit en omgang met gevoelens.


Kinderen leren door te doen en te ervaren. Daarom is dit een fysieke training die door middel van spelletjes en oefeningen de kinderen leert wanneer je meer Rots moet zijn en wanneer Water. De training bestaat uit veel spelletjes en oefeningen afgewisseld met (zelf) reflectie, korte gesprekjes en soms een opdracht in het werkboekje. Lekker actief dus. 

Tijdens de training ontwikkelen kinderen hun Rots- en Waterkwaliteiten.

Rots staat voor:

Ik weet wat ik kan en wie ik ben

Ik ben sterk en kan voor mezelf opkomen

Ik kan mijn eigen grenzen aangeven

Water staat voor:

Ik kan vriendschappen aangaan

Ik kan goed met een ander communiceren

Ik ben flexibel en kan mezelf aan de ander aanpassen


Rots en Water leert iemand met aandacht, waardering en respect om te gaan met zichzelf en met de mensen om hen heen. Soms moet je rots zijn, maar veelal is een waterhouding even effectief. Je hebt altijd een keuze, Rots of Water. Wat is wanneer de beste keuze? Dit komt allemaal aan bod tijdens de training.  

Via de onderstaande link kunt u de Rots en Water documentaire bekijken op YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=9dWH_Pz-blo

Voor meer informatie kijk op:  

http://www.rotsenwater.nl